Bidragsregler - Kulturföreningar

Rutiner för bidragsansökningar samt rekvisition av beviljade bidragsmedel, avseende kulturföreningar

Generellt för alla typer av bidragsansökningar gäller att:

  • föreningen har sitt säte i Ljusdals kommun, har skrivna stadgar samt en vald styrelse.
  • verksamheten bedrivs inom Ljusdals kommun.
  • föreningens arrangemang/verksamhet är öppen för alla.

Kontakt

Kultur och fritid
0651-180 81
fritidsenheten@ljusdal.se


Kulturchef

Elin Sundberg
0651-182 10
elin.sundberg@ljusdal.se