Träning och friskvård

Gym

Vi erbjuder ett bra träningsalternativ med hög kvalitets- och servicegrad, med en vetenskapligt utformad träningsmetod och anatomiskt riktiga redskap, samt kompetenta instruktörer som stödjer och instruerar för bästa möjliga resultat. Den som håller sig i form mår bättre, får högre livskvalitet och orkar mer.

Spinning

På Färila Sim och Sporthall finns det också möjlighet till spinning. Man sitter i en grupp och cyklar till inspirerande musik.

Vattengymnastik

Vattengymnastik är en rolig, skonsam och effektiv instruktörsledd träning i vatten. Här utnyttjar vi vattnets motstånd och kroppens flytkraft. Vi jobbar i grupp till trallvänliga toner. Då vi jobbar i vatten är det extra skonsamt för leder.

Bokning och information

0651-186 30