Simskolor

Alla barn måste lära sig att räkna, skriva och läsa för att klara sig i samhället som vuxna. Alla barn bör också lära sig att simma och livrädda, så att så många som möjligt kan växa upp och bli vuxna. Alla barn är olika och har olika förutsättningar därför är det viktigt att barnen utvecklas i sin egen takt.

Plask & Lek. Från fyllda 4 år

Det är en lekfull förberedelse inför simskolan. Målet är att få en god vattenvana, bli vän med vattnet, som till exempel att våga doppa huvudet, glida, hoppa, snurra, och flyta. Med lekar och lekbetonade, omväxlande övningar lär sig barnet att känna vattnets egenskaper och att bli vän med vattnet. När barnet lärt sig detta kommer simkunnigheten helt naturligt och nästan helt av sig själv. Plask & lek är från 4 år. Inga förkunskaper krävs.

Nybörjarsimskola i lilla bassängen. Från fyllda 5 år

Målet är att med flytredskap lära sig grunderna i bröstsim, flyta på rygg samt doppa huvudet.

Inga förkunskaper krävs men för att lättare nå upp till målen är en god vattenvana av stor betydelse.

Nybörjarsimskola i stora bassängen. Ålder 8-12 år

Målet är att med flytredskap lära sig grunderna i bröstsim och ryggsim, doppa huvudet samt hoppa/dyka från kant.

Inga förkunskaper krävs men för att lättare nå upp till målen är god vattenvana av stor betydelse.

Fortsättningssimskola i lilla bassängen

Målet är att med flytredskap kunna simma bröstsim och ryggsim. Flyta på rygg samt glida på mage med ansiktet under vattenytan utan flytredskap. Hoppa/dyka från kant.

Förkunskaper bör vara att barnet redan kan grunderna i bröstsim med flytredskap, flyter på rygg med flytredskap samt doppar huvudet.

Fortsättningssimskola i stora bassängen

Målet är att utan flytredskap kunna simma bröstsim och ryggsim, flyta på rygg samt hoppa/dyka från kant.

Förkunskaper bör vara att barnet redan kan grunderna i bröstsim och ryggsim med flytredskap, hoppar från kant med flytredskap samt doppar huvudet.

Märkestagning i stora bassängen

Målet är att kunna finslipa sina redan långt gångna sim-kunskaper och med hjälp av simmärken utmana sig själv i stegrande svårighetsgrader för att slutligen nå full simkunnighet*.

Förkunskaper: 10 m bröstsim, 10 m ryggsim, flyta och dyka.

Simträning i stora bassängen, skolbarn åk 3-6

Målet för kursen är att hjälpa barn att nå skolans mål med simning i ämnet Idrott & Hälsa. För att få godkänt betyg i idrottsämnet i årskurs 6 krävs bl.a. att eleven är simkunnig*. Därför lägger vi i denna kurs stor vikt på bröstsim, ryggsim, flytning och dykning.

Förkunskaper bör vara att barnet redan har en god vattenvana, kan grunderna i bröstsim, flyter på rygg med flytredskap samt doppar huvudet.

Vuxen Nybörjarsimskola i stora bassängen. Från 13 år

Målet är att lära sig grunderna i bröstsim och ryggsim samt flyta, glida, hoppa och dyka utan flytredskap.

Genom olika övningar lär vi känna vattnets egenskaper och blir ”vän med vattnet” därigenom får vi en god vattenvana och efter det kommer simkunnigheten helt naturligt och nästan av sig själv.

* Definitionen för simkunnighet
"Simkunnig anses den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit sig upp till ytan, kan simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg."

Kontakt

Färila sim- och sporthall
tel. 0651-186 30

Aktuellt

Simskolestart v.16