Skolbesök

Skolklasser är välkomna till Färila sim- och sporthall, då finns några specialregler att tänka på för både elever och personal.

Dessa regler bör ni gå igenom noga med alla elever innan det är dags att åka till badhuset:

  • Skolan är juridiskt ansvarig för barnen på utflykter

  • Medföljande lärare/pedagoger är i tjänst och ska vara barnen behjälpliga och se till att barnen håller våra trivselregler

  • Skolan är juridiskt ansvarig för barnen på utflykten

  • Det går bra att betala ert besök via faktura, ta då med rekvisition med fakturaadress och referens

  • Lärare/pedagoger måste vara ombytta till badkläder alternativt shorts och linne/T-shirt , för att hålla ren- och god hygien samt att vara beredd att ingripa vid en nödsituation

  • Om olyckan är framme, gäller samma rutiner för skolpersonalen som skolan har för eventuell olycka vid utflykt