Visste du att Ljusdals kommun är en del av biosfärområde Voxnadalen?

Biosfärområde Voxnadalen sträcker sig genom delar av Ovanåkers, Bollnäs, Ljusdals och Rättviks kommuner. I magasinet ”Det händer i biosfärområde Voxnadalen” kan du läsa om allt som pågår inom de tre fokusområdena: Skogen som hållbar resurs, Levande vatten och Ett öppet och levande landskap.

Det är FN-organet Unesco som utnämner biosfärområden och det finns drygt 700 biosfärområden fördelade på 124 länder världen över. Sju ligger i Sverige varav ett är biosfärområde Voxnadalen som utsågs den 19 juni 2019.

Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar utveckling där insatser fokuseras på att främja biologisk mångfald, samhällsutveckling och kunskapsutveckling genom forskning och folkbildning.