Visit Sweden besöker Hälsingland och Gästrikland 11-13 juni

Den 11-13 juni kommer representanter från Visit Sweden, svenska statens nationella marknadsföringsbolag, med officiellt samhällsuppdrag att marknadsföra turistlandet Sverige.

Gästriklands Besöksnäringsförening och Hälsingerådet genomför tillsammans en tre dagars visningsresa genom Hälsingland och Gästrikland för en grupp från Visit Sweden. Syftet är att lyfta fram guldkorn och att visa vad regionen har att erbjuda.

- Att kunna produkten Sverige är en självklar del i vårt arbete med att marknadsföra Sverige som turistland. Därför vässar vi nu oss själva och vår kompetens genom att under året besöka en lång rad platser och regioner för att lära, se och för att ännu bättre förstå allt det magiska vi marknadsför. Gävleborg är en av platserna vi besöker, säger Susanne Andersson, vd för Visit Sweden.

För kontakt och mer information:
Linda Beigler
Varumärkesansvarig Hälsingland, Hälsingerådet
E-post: linda.beigler@halsingeradet.se
Mobil: 070-2314550