Vind i håret åt fler - kommunens nya cykeltaxi

Ljusdals kommuns första el-assisterade cykeltaxi levererades och provkördes i augusti 2022. Efter vinterförvaring kan den nu börja användas av äldre och av personer med funktionsvariation.

- Cykeltaxin är ett miljövänligt och roligt sätt att ge fler personer tillgång till frisk luft, rörelse och social samvaro, säger Roland Hamlin, hållbarhetsstrateg och initiativtagare för cykeltaxin.

Utflykter med cykeltaxin kan inte bokas av allmänheten i stort eftersom den riktar sig specifikt till äldre och för personer med funktionsvariation. Vill man boka cykeltaxin görs det genom Kontaktcenter på Ljusdals kommun, och det kan göras av personen själv, av anhöriga eller av koordinatorer inom kommunala verksamheter. Utflykterna utförs sedan av personal eller av frivilliga ”piloter” från Röda korset. Piloterna genom Röda korset får en introduktionsutbildning och gör en så kallad frivilligförsäkran om bland annat varsamhet och tystnadsplikt. Under Cykelns dag vid Edängebron på lördagen den 3 juni ges dock möjlighet för alla som vill provåka en tur.

Cykeltaxin ingår i ett samarbete mellan kommunen, Röda korset, Fritidsbanken i Ljusdal och riksorganisationen Cykling Utan Ålder. Inköpet finansierades ur EU:s jordbruksfond genom Leader Utveckling Hälsingebygden i projektet ”Integration och rörelse genom Fritidsbanken i Ljusdal”. Idag finns cykeltaxin i Ljusdal, men den är tänkt att kunna flyttas till olika platser runt om i hela kommunen. Detta för att skapa förutsättningar för så många kommuninvånare som möjligt att få vind i håret igen.

Relaterade sidor

Kontakta oss

Kontaktcenter
0651-180 00

Förstora bilden
Förstora bilden