Viktig information om kommunens ekonomisystem Å-data

Leverantören av kommunens ekonomisystem Å-data har drabbats av en misstänkt cyberattack 22 november. Detta påverkar Ljusdals kommun på de funktioner som Å-data driftar, t.ex. fakturering och hantering av e-fakturor. Övriga delar i systemet driftas lokalt och påverkas inte.

- Vi har i nuläget inga tecken på att personuppgifter har läckt ut ur Å-data, men vi har tagit beslutet att göra en anmälan om personuppgiftsincident till IMY för säkerhets skull.

Ljusdals kommun har gjort en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten den 24 november.

Kort bakgrund

Å-data ligger nere sedan den 22 november på grund av en misstänkt cyberattack. Systemet används av flera kommuner och är ett av de system som kommunen använder för att kunna hantera alla slags in och utbetalningar.
Vilka av mina personuppgifter kan potentiellt den obehörige aktören haft tillgång till?

Personuppgifterna som förekom i Å-data i samband med cyberattacken är uppgifter som använts för att Ljusdals kommun ska kunna utföra ekonomiska tjänster som in- och utbetalningar.

Det kan exempelvis vara:

  • För- och efternamn
  • Adress
  • Födelsedatum
  • Löneuppgifter
  • Kontonummer

- Ljusdals kommun för en löpande dialog med leverantören Å-data som utreder händelsen.

För mer information om händelsen kan man kontakta kontaktcenter på:
0651-180 00