Var med och utveckla området Östernäs - etablera din verksamhet i centrala Ljusdal

Ljusdals kommun söker verksamheter som vill vara med och utveckla området Östernäs genom att etablera sig på området i centrala Ljusdal.

Området Östernäs består av cirka 60 000 kvm detaljplanerad mark i centrala Ljusdal, och som kan omvandlas till den nya stadsdelen Östernäs. Där finns möjlighet att skapa nya bostäder med sjöutsikt, etablera verksamheter längs de aktiva gångstråk som finns eller vara med och låta centrum växa ner mot vattnet.

I detaljplanerna för området som kommunfullmäktige antog beskrivs följande:

"Östernäs skall vara en plats att vara stolt över, där alla känner sig välkomna och där det finns plats för liv mellan husen och mänskliga möten. Östernäs skall rymma en rad verksamheter som tillsammans bidrar till en levande plats över dygnet. Kvalitéer som närhet till centrum, kollektivtrafik, vatten- och rekreationsområden och möjligheten till en hållbar livsstil skall stärkas.”