Valfunktionärer sökes

Kan du arbeta som funktionär vid EU-valet den 9 juni 2024? Ett korrekt genomförande av valet är en viktig fråga för att bevara demokratin, och det kräver i Ljusdals kommun ca 120-140 funktionärer varje gång det är valdag.

Vi behöver nu förstärka valorganisationen med fler ordningsamma och noggranna funktionärer. Att arbeta i vallokalen är ett förtroendeuppdrag där opartiskheten är viktig. För att vara funktionär får du inte själv ha politiska uppdrag eller kandidera i valet.

Som röstmottagare i något av de 13 valdistrikten i kommunen deltar du först i en utbildning på 2-3 timmar (dag- eller kvällstid) plus inläsning av webbmaterial. Din grupp bemannar sedan vallokalen på valdagen klockan 8.00-21.00, enligt ett schema med pauser. Ni visar väljarna tillrätta, säkerställer att röstmottagningen går rätt till och räknar samman rösterna efter att vallokalen stängt.

Som valfunktionär får du ett visst arvode, men framför allt är det ett meningsfullt och roligt sätt att under en begränsad tid göra en insats för att bidra till en fungerande demokrati. Arvodena för EU-valet 9 juni 2024 är 2.288 kronor för röstmottagare på valdagen, plus utbildningsarvoden på 400 kronor per gång och reseersättning.

Rekrytering av funktionärer sker genom plattformen Mobilise https://ljusdal.mobilise.se/Applicant.aspx?arr=9080651. Genom den hanteras också bl a utbildningar, tjänstgöringsscheman och arvodesutbetalningar. Är du intresserad kan du läsa mer där. Även du som varit med förut behöver anmäla dig via Mobilise för att få tillgång till materialet där. Du kan också vända dig till valkansliet (Karin Höglund och Roland Hamlin) för att få veta mer. De nås enklast via valkansli@ljusdal.se eller kommunväxeln 0651-18000.

Relaterade sidor