Välfärdsstrategi Gävleborg - för samverkan inom Nätverk Välfärd

Kommunfullmäktige har antagit Välfärdsstrategi Gävleborg, ett politiskt dokument som ska ge en långsiktig inriktning för samverkan inom välfärdsområdet på länsnivå till och med 2030. Det övergripande målet med välfärdsarbetet är förbättrad folkhälsa.

Ljusdals kommun utgör en del av Nätverk Välfärd, en politisk ledningsgrupp som består av ordförandena för omsorgsnämnden och utbildningsnämnden (eller motsvarande nämnder) i kommunerna samt ledamöter inom hälso- och sjukvårdsnämnden Region Gävleborg. Ledningsgruppen tar ett gemensamt ansvar för att bland annat identifiera behov, utvärdera och utveckla gemensamma samverkansfrågor på en övergripande nivå.

Välfärdsstrategi Gävleborg ska integreras i Ljusdals kommuns målarbete.

Välfärdsstrategi Gävleborg ersätter tidigare överenskommelse (de så kallade gemensamma utgångspunkterna) om länssamverkan inom ramen för Nätverk Välfärd.