Uppmaning till försiktighet under rivning av kraftledningar i Ljusdal med omnejd

Förstora bilden
Förstora bilden

Med start 28 februari och cirka fyra veckor framåt ska kraftledningar rivas på uppdrag av Svenska Kraftnät. Under tiden för arbetet kan det finnas hinder i ledningsgatorna eller i anslutning till dem.

Alla som vandrar, åker skidor eller skoter i anslutning till ledningsgatorna bör vara uppmärksamma på hinder vid rivningsarbetena. Vakter befinner sig vid vissa arbeten med begränsad eller stoppad framkomst. I övrigt markerar snökäppar grävarbeten eller andra hinder i eller i närheten av ledningsgatorna.

Företaget som jobbar för Svenska Kraftnät ska riva kraftledningarna, fälla stolpar och frakta ut dem till farbar väg.

Eventuella frågor besvaras av Svenska Kraftnäts entreprenör via telefonnummer 070-273 97 22 eller 079-108 88 88.