Unikt samverkansprojekt för platsutveckling i Hälsingland

Interiör från Världsarvsgården Bortom Åa i Fågelsjö, Ljusdals kommun. Foto: Linda Mårtensson.

Nu inleder de tre Hälsingekommunerna Ovanåker, Ljusdal och Bollnäs sitt arbete med hållbar platsutveckling utifrån Biosfärområde Voxnadalen och Världsarvet Hälsingegårdar.

Hälsingegårdarna upptogs år 2012 på Unescos Världsarvslista och Biosfärområde Voxnadalen utnämndes av Unesco 2019.

- Hälsingland har unika natur- och kulturmiljövärden vilket även FN-organet Unesco instämmer i. Biosfärområde Voxnadalen och världsarvet Hälsingegårdar överlappar varandra både geografiskt och ämnesmässigt, men även i förhållande till vilka intressenter som behöver involveras i lokal platsutveckling. Nu kan vi arbeta med hållbar platsutveckling tillsammans, det känns både roligt och spännande, säger Catherine Vennberg, projektledare, Ovanåkers kommun.

Under vintern 2022 utlyste Tillväxtverket totalt 13 miljoner kronor för projektutveckling kring hållbar platsutveckling i biosfärområden och världsarvsmiljöer. Nu har 8 projekt beviljats, där det samverkansprojektet ”Gemensam platsutveckling av Biosfärområde Voxnadalen och Världsarvet Hälsingegårdar” är ett av dem. Projektet ska skapa strategiska och organisatoriska förutsättningar som kan generera synergieffekter kopplat till platsens två Unesco-utnämningar, hållbar utveckling och Agenda 2030, attraktivitet och turismutveckling.

- Bred samverkan för hållbar platsutveckling kring både natur- och kulturvärden ligger helt rätt i tiden. Hur kan vi både bevara och tillgängliggöra vårt kulturarv? Hur hittar man balansen mellan att välkomna besökare och samtidigt inte störa naturen? Det här är viktiga frågor som jag ser fram emot att få många kloka svar kring, fortsätter Catherine Vennberg.

Projektet ska testa och arbeta med de inledande stegen i ”Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” som togs fram 2021 med världsarvet Falu koppargruva som förebild. Ungdomar är framtida bärare av våra kultur- och naturmiljöer. I Bollnäs testas initiativ till att inkludera ett ungdomsperspektiv på platsutvecklingen, i samarbete med civilsamhället.

Om projektet

Projektet pågår mellan april 2022 – februari 2023. Biosfärkontoret vid Ovanåkers kommun är initiativtagare och projektägare.

Kontakt

Projektledare Catherine Vennberg, biosfärkontoret vid Ovanåkers kommun
E-post: catherine.vennberg@voxnadalen.org
Telefon: 070-304 89 30