Två utmärkelser för Los skola

I november har Los skola tagit emot två utmärkelser för sitt engagemang och arbete i biosfärområdet Voxnadalen.

Det var under fredagen den 10 november som styrelsen från Biosfärområdet Voxnadalen tilldelade Ungdomsdiplomet 2023 till eleverna på Los skola för deras arbete med guidade turer och att sprida kunskap om naturen och kulturarvet.

I samarbete med Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg erbjuder eleverna guidning för alla kommunens elever i årskurs 3 under Nationalparkernas dag den 24 maj. De erbjuder även dessa guidningar för allmänheten och från 2011 fram till idag har eleverna guidat totalt 3000 elever i Ljusdals kommun.

Det är även engagemanget med de guidade turerna som har resulterat i att deras arbete uppmärksammats på nationell nivå. Under onsdagen den 15 november tilldelades Los skola priset i "Årets Naturvägledning 2023" i kategorin Naturvägledning med guide.

Det är SLU Centrum för naturvägledning, CNV, som tilldelar priset för extraordinära insatser som stärker relationen mellan människa och natur. Prisutdelningen skedde på Mångfaldskonferensen på SLU i Uppsala där Pia Enocson, pedagog på Los skola, fanns på plats för att ta emot blommor, diplom, presentkort och trumpetfanfar.

- Vi är mycket glada och stolta över dessa utmärkelser! Det ger en positiv energi som kan utmynna i vidareutveckling för både oss och andra skolor, säger Pia Enocson.