Tomt i Järvsö till salu

Ljusdals kommun säljer en tomt om cirka 1 300 kvadratmeter på Öjebergets sydsida. Tomten har närhet till bland annat skidbacke, cykelnedfarter och flertalet olika boendeformer. Anbud ska lämnas in senast 4 december.

Tomten, med adress Vallmovägen 18, ligger i östlig sluttning och har en byggrätt om 200 kvadratmeter byggnadsarea med möjlighet till suterräng.

Detaljplanen för området tillåter fritids- och rekreationsområde eller byggnation för centrumändamål vilket exempelvis kan vara butik, restaurang, service eller vandrarhem.

Följ länken för mer information och hur du lämnar anbud:

Vallmovägen 18 i Järvsö.