Toaletterna vid rastplatsen i Lassekrog tas ur bruk

Runt årsskiftet tas toaletterna vid rastplatsen i Lassekrog ur bruk då skötselavtalet mellan Ljusdals kommun och Trafikverket inte förlängs.

Sedan flera år tillbaka har Ljusdals kommun skött rastplatsen Lassekrog bland annat genom städning av befintliga toaletter. Det är nu beslutat att avtalet med Trafikverket inte ska förlängas, vilket innebär att toaletterna på platsen tas ur bruk.

Det kommer fortfarande vara möjligt för resenärer att stanna vid den namnsatta parkeringsfickan i Lassekrog som Trafikverket ansvarar för.

För mer information: