Tillsammans för bra förskolor - tillsyn och granskning

På samma sätt som skolinspektionen ansvarar för tillsyn av kommunala förskolor, har kommunen tillsynsansvar för fristående förskolor. Vid tillsyn granskas hur väl enheterna uppfyller kraven som gäller alla förskolor enligt läroplan och skollag.

Mellan 2020 och 2022 granskas alla fristående förskolor i Ljusdals kommun utifrån skollagen, läroplanens delar för förskolor och hur väl enheterna uppfyller kravet på systematiskt kvalitetsarbete, organisation, ledning och styrning.

- Det är inspirerande att träffa personal och rektorer som jobbar med barngrupperna. Överlag är de fristående förskolorna tacksamma för den tillsyn vi gör. Både för att de får reda på vad som fungerar bra och för att få syn på förbättringsområden och kunna göra kompletteringar och att utvecklas, säger Anna Wikstrand, kvalitetsstrateg inom utbildningsförvaltningen, Ljusdals kommun.

Syftet med tillsyn är att höja kvaliteten i förskolorna och att garantera att alla barn erbjuds en utvecklande, lärande, trygg och stimulerande varsamhet.

- Att på det här sättet få vara med och bidra till att det blir bättre för våra barn är både kul och stimulerande, säger Anna Wikstrand.