Tillfällig avrådan från bad vid Dåasen i Los

Vid provtagning den 3 juli har det uppmätts värden för otjänligt vatten vid Härsandsviken (Dåasen) i Los.

Otjänligt vatten innebär höga halter av bakterier, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Det kan till exempel ske via fågelavföring, höga vattentemperaturer eller markavrinning efter regn. Vid otjänligt vatten kan det även finnas en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du kan bli sjuk av, om du sväljer vattnet när du badar. Symptomen är oftast magont, diarré och/eller kräkningar.

Vi avråder därför från att bada i Härsandsviken (Dåasen), tills dess att vattenkvaliteten förbättras. Ett omprov tas inom de närmsta dagarna.

Provtagning och kontroller av badvattnets kvalitet utförs vid 4 tillfällen under en badsäsongen på de 5 kommunala badplatserna (Sånghussjön, Kyrkbybadet, Norebadet, Härsandsviken (Dåasen) samt Kvarnsjön).

Mer information samt provresultat och bedömning av vattenkvaliteten för respektive badplats finns på smittskyddsinstitutet webbplats:

Havs och vattenmyndigheten - badvattenprover