Tider för skolstart läsåret 2023/2024

Måndag den 21 augusti är det skolstart. Här hittar du tiderna för respektive skola.

Grundskolan

Läsåret 2023/2024 börjar måndag 21 augusti enligt nedan:

Ljusdalsområdet

Stenhamreskolan F-6
Förskoleklassen, kl. 8.00-12.30.
Årskurs 1-6, kl. 8.00-14.00.
Samling i resp. klassrum.
Skollunch serveras.

Stenhamreskolan 7-9
Årskurs 7, kl. 9.00-14.00. Samling i Aulan.
Årskurs 8-9, kl.10.00-14.00. Samling i Aulan.
Skollunch serveras.

Tallåsens skola F-6
Förskoleklassen, kl. 8.30-14.20.
Årskurs 1-6, kl. 8.30-14.20.
Samling i resp. klassrum.
Skollunch serveras.

Gärdeåsskolan
Förskoleklass – årskurs 6, kl. 8.00-14.00.
Samling i respektive klassrum.
Skollunch serveras.

Gärdeåsskolan, Ljusdals anpassade grundskola
Samtliga klasser kl. 8.00-14.00.
Samling i respektive klassrum.
Skollunch serveras.

Färila-Losområdet

Färila skola  
Förskoleklass, kl. 8.15-14.00.
Årskurs 1-3, kl. 8.15-14.00.
Årskurs 4-6, kl. 8.15-15.00.
Årskurs 7-9, kl. 8.15-15.00.
Bussar går i anslutning till skoldagens slut.
Skollunch serveras.

Los skola
Förskoleklass – årskurs 3, kl. 8.10-13:00.
Årskurs 4-9, kl. 8.10-13.00.
Skollunch serveras.                       

Järvsöområdet

Järvsö skola F-9
Förskoleklass- årskurs 3, kl. 8.15-13.30.
Årskurs 4-6, kl. 8.10-13.30.
Årskurs 7-9, kl. 8.10-15.00.
Bussar går i anslutning till skoldagens slut.
Skollunch serveras.

Slottegymnasiet

Årskurs 1, samling på skolgården kl. 9.00.
Åk 2 och 3, samling i respektive hemklassrum kl. 12.00.

Försäkringar
Elever i kommunens grundskolor och gymnasieskola är heltidsförsäkrade.
Elever i kommunal vuxenutbildning under verksamhetstid.

Skolskjutsar
Skolskjuts sker dels med ordinarie linjetrafik, dels med upphandlad skolskjuts. Ansökan om skolskjuts och övrig information hittar du på kommunens hemsida. www.ljusdal.se

Vid behov av kontakt maila skolskjuts@ljusdal.se.

Relaterade sidor