Tänk säkert-kampanjen 2022

I oktober varje år arrangeras EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige anordnar MSB och Polisen kampanjen "Tänk säkert". Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

Kampanjen genomförs av MSB tillsammans med polisen. Därutöver har ett stort antal samarbetspartners från privat, offentlig och ideell verksamhet engagerat sig för att sprida kampanjens budskap.

Ljusdals kommun ger i samarbete med Ulricehamns kommun i år ut en broschyr som heter Digitalt Självförsvar och är en hjälp till självhjälp för mer medvetna val kring din digitala säkerhet.

Broschyren finns i både digital och tryckt upplaga och kommer att finnas tillgänglig på bland annat kommunens olika bibliotek.