Stipendium till elever vid vård- och omsorgsprogrammet

Omsorgsförvaltningen delar årligen ut ett stipendium på 3000 kronor till en elev i årskurs tre på vård- och omsorgsprogrammet. Detta sker i samverkan med vård- och omsorgscollege i Ljusdal.

Detta år har stipendiet delats mellan två elever som erhåller 1 500 kronor vardera; Maja Hillbom och Supatcha Pawe.

Kriterier för att erhålla stipendiet är följande:

  • Är en god representant för vård- och omsorgsyrket
  • Är en god representant för vård- och omsorgsutbildningen
  • Uppvisar en god omvårnads- och omsorgskompetens
  • Har en hög social kompetens
  • Är en bra kamrat

Stipendiet delades ut av ordförande i lokal styrgrupp, VO-C Ingrid Johansson på examensdagen fredag den 9 juni.