Socialsekreterare erbjuds kompetensutveckling genom Yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för kompetensutveckling inom socialtjänsten som cirka 90 procent av landets alla kommuner är anslutna till, däribland Ljusdals kommun. I mars börjar två av Ljusdals socialsekreterare Yrkesresan, och i maj börjar ytterligare två.

- Inledningsvis vänder sig Yrkesresan inriktning Barn och unga till nya socialsekreterare med 0–2 års erfarenhet i yrket. Därefter ska socialsekreterare med längre erfarenhet börja succesivt, berättar Inga-Lill Pahlbäck, verksamhetsutvecklare inom för arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Yrkesresan är uppdelad tre olika ”resor” utifrån socialsekreterarens tid i yrket.

  • Ny: 0–2 år i yrket.
  • Van: 2–5 år i yrket.
  • Erfaren: Mer än 5 år i yrket.

- Yrkesresan kombinerar regionala kursdagar med en digital lärplattform. Eftersom den pågår i nästan alla kommuner och utformningen är nationell, kan socialsekreterare ta med sig sin Yrkesresa, när de flyttar till Ljusdals kommun. Här välkomnar vi gärna nya socialsekreterare, säger Inga-Lill Pahlbäck.

Yrkesresans mål är att ge kvalitet i mötet mellan socialtjänstens medarbetare och mottagarna av stöd, att stärka kompetensen och yrkesstoltheten hos medarbetare samt bidra till en kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst i hela landet. Yrkesresan samordnas av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.