Slottegymnasiet prisas för
entreprenöriellt eTwinningprojekt

Från vänster: Sofia Fallgren och Anna-Karin Persson, lärare på Slottegymnasiet i Ljusdal.

Det svenska eTwinningpriset delas ut varje år till en för- eller mellanstadieskola respektive till en högstadie- eller gymnasieskola. Syftet är att uppmärksamma lärare och skolor som samarbetar med skolor i andra länder med hjälp av eTwinning.

Projektet Entrepreneurs crossing borders handlar om elever som har skapat lokalt förankrade internationella miniföretag med en global vision. Alla skolor hade entreprenörskap i sina utbildningar. Lärarna Sofia Fallgren och Anna-Karin Persson på Slottegymnasiet kontaktade de andra skolorna via eTwinning.

– Syftet var att lära av varandra när det gäller ungt företagande men också erfara hur en spansk skola fungerar och möta en annan kultur. När vi träffades i Salamanca fortsatte vi att diskutera våra affärsidéer och hur de kunde kopplas till Agenda 2030, säger Sofia Fallgren.

Ur juryns motivering:

”I projektet Entrepreneurs crossing borders har lärare och gymnasieelever från Belgien, Italien, Spanien och Sverige startat miniföretag och utforskat entreprenörskap i en internationell kontext. Projektet har präglats av stor kreativitet, delaktighet och ett starkt elevengagemang.”