Slottegymnasiet är recertifierat

Slottegymnasiet fortsätter att ge ekonomiprogrammets elever möjligheten att bli Diplomerad Gymnasieekonom.

Torsdagen den 23 november fick Slottegymnasiet besked om att de återigen blivit recertifierade för att under åren kvalitetssäkrat gymnasieskolans ekonomiprogram och gett eleverna möjlighet att efter färdiga studier bli certifierade gymnasieekonomer.

Certifieringen kvalitetssäkras genom att ett Certifieringsorgan med representanter från bland annat Handelshögskolan, AKAVIA och andra från branschen individuellt bedömer och godkänner gymnasieskolornas certifieringsplaner för en treårsperiod innan diplom till elever får utfärdas. Recertifiering sker med två års mellanrum för att skolorna kontinuerligt ska få feedback att utveckla sina planer.

Vad krävs för att bli Diplomerad Gymnasieekonom?
En Diplomerad Gymnasieekonom har gått ett ekonomiprogram som godkänts av certifieringsorganet för Diplomerad Gymnasieekonom och:

  • visat att hen har affärs-, digital-, språklig- och kommunikativ kompetens
  • genomgått en utbildning som innehåller moment som utvecklar social kompetens.
  • läst minst 600 poäng ekonomiska ämnen varav minst 400 poäng i kurserna företagsekonomi
  • läst minst till och med steg 2 i moderna språk på gymnasiet (alternativt modersmål)
  • läst minst till och med Matematik 3
  • fått lägst betyget E i alla kurser på programmet
  • genomfört ett Gymnasiearbete 100 poäng med ekonomisk inriktning
  • genomgått en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande