Skrivelse till SJ med anledning av inställda morgontåg till Stockholm

Idag den 3 november skickar Hälsinglands samlade politiska ledning en skrivelse till SJ. Skrivelsen uttrycker missnöje och oro gällande inställda morgontåg till Stockholm samt yrkar på ett återupptagande av avgången klockan 05.24 från Ljusdal.

Skrivelsen för fram att det tidiga morgontåget som avgick från Ljusdal 05:24 och anlände till Stockholm innan klockan 09:00 var en förutsättning för många medborgare som bor och verkar både i Hälsingland och i Stockholm. Man påpekar också att informationen om inställda tåg till resenärer, näringsliv och kommuner varit bristfällig samt uppmanar SJ att återkomma med datum för när morgontåget återvänder.

Skrivelsen är undertecknad av kommunstyrelsens ordförande i alla kommuner: Marit Holmstrand (S) Ljusdal
Håkan Englund (S) Ovanåker
Ola Wigg (S) Nordanstig
Mikael Löthstam (S) Hudiksvall
Marie Centerwall (S) Bollnäs
John- Erik Jansson (C) Söderhamn