Skola stängd på grund av hot

Friskolan Vintergatan i Ljusdal är stängd då verksamheten har blivit utsatt för ett hot.

Det har inkommit ett hot till friskolan Vintergatan i Ljusdal. Därför är skolan stängd under måndagen. Polisen har en ökad trygghetsskapande närvaro på olika platser i kommunen. Det finns däremot inget uttalat hot mot övrig verksamhet.

Friskolan Vintergatan uppdaterar vårdandshavare och elever om läget under dagen. Skolan erbjuder även stödsamtal för de som behöver.