Se kommun­fullmäktige i efterhand

Testbild

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 19 juni 2023

1. Budget 2024 och ELP 2025-2026
Eric Carlsson, ekonomichef Ljusdals kommun

2. Kommunalt partistöd 2023

3. Grundavgift sotning

4. Val av ersättare i världsarvsrådet efter Thomas Evensson (M)

5. Medborgarförslag gällande kommunalt tvätteri

6. Medborgarförslag med önskemål om nytt skjul för sandningssingel på Åkerslund. Svar

7. Medborgarförslag med önskemål om tillgång till vatten vid Kolsvedjaberget/Kolsvedjastugan. Svar

8. Motion från Iréne Jonsson (S) och Lena Svahn (S) om införande av prislappsmodellen i kommunens övergripande resursfördelning

9. Interpellation från oppositionsråd Lena Svahn (S) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) om politiska arbetsformer i Ljusdals kommun. Svar

10. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommunfullmäktige på kanalplats 18. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.