Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 25 mars 2024

1. Information från valnämndens ordförande om en säker och trovärdig valprocess

2. Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden efter Stina Larsson (C)

3. Ljusdal Energis delägarskap i nytt bolag

4. Översyn av tomtpriser i Ljusdals kommun

5. Fastställande av avgift vid ansökan om att starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

6. Fastställande av avgift vid prövning av elev i enlighet med förordningen

7. Motion från Tommy Olsson (C) gällande riktlinjer för gåvor till kommunen

8. Motion från Kiki Furstedt (V) m fl om tillgång för förtroendevalda till detaljerade budgetar från kommunens nämnder

9. Medborgarförslag från Kristoffer Kavallin (MP) om utveckling av Ljusdals Vattentorn som besöksmål.

10. Medborgarförslag med önskemål om inrättande av ungdomsråd

11. Medborgarförslag om läromedel till högstadiet i Ljusdals kommun

12. Medborgarförslag med önskemål om röjning av sly längs Ljusnan mellan Ljusdal och Järvsö

13. Medborgarförslag om cykelväg längs Dellenbanan

14. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommunfullmäktige på kanalplats 20. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.