Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen. (Obs! Sändningen startar på 16:20 min.)

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 27 november 2023

1. Avsägelse från Sarah Andersson (L) gällande uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden

2. Reviderade budgetramar 2024

3. Sammanträdesdagar 2024 för kommunfullmäktige

4. Interpellation från oppositionsråd Lena Svahn (S) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) om att värna kommunens intressen i styrkedjan. Svar

5. Interpellation från oppositionsråd Lena Svahn (S) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) om responstider för ambulansen. Svar

6. Interpellation från Jonas Rask-Samuelsson (C) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) om reglemente för samt stöd till enskilda vägar.

7. Interpellation från Jonas Rask-Samuelsson (C) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) om Framtid Ljusdal tänker följa ekonomistyrningsreglerna. Svar

8. Interpellation från Jonas Rask-Samuelsson (C) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) om regionens yttrande till Trafikverket med inriktningsunderlag för nationella planen 2026-2037. Svar

9. Interpellation från Kiki Furstedt (V) till omsorgsnämndens ordförande Maud Jonsson (L) gällande sms-tjänst för tillsättande av vikarier med mera. Svar

10. Motion från Kristoffer Kavallin (MP) om demokratiska namngivningsprocesser

11. Motion från Kristoffer Kavallin (MP) om kommunal minimilön

12. Motion från Jonas Rask-Samuelsson (C) om broddar/halkskydd till seniorer

13. Medborgarförslag med önskemål om höjd friskvårdsersättning för kommunanställda. Svar

14. Medborgarförslag gällande höjning av friskvårdpengen till minst 2 500 kronor. Svar

15. Medborgarförslag gällande friskvård för Ljusdals kommuns anställda. Svar

16. Medborgarförslag om vattenrutschkana utomhus vid Färila simhall

17. Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 2023

18. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommunfullmäktige på kanalplats 20. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.