Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Sändningen kan ses med alla moderna webbläsare som Chrome, Firefox, Safari med mera. Sändningen kan inte ses med Microsoft Internet Explorer, den webbläsaren är utgången och har inte stöd för de senaste teknikerna.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 31 januari 2022

1. Ekonomichef Eric Carlsson
Information om budgetprocessen i praktiken.

2. Avsägelse från Torbjörn Melkersson (V) gällande uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen

3. Avsägelse från Tobias Hällgren Ersgård (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

4. Avsägelse från Desiré Eriksson (M) av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

5. Val av ledamöter och ersättare Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse (Ljusdalsbygdens museum) för 2022 (2+1)

6. Val av revisor och ersättare i Karin Jonsson i Ångsäter stiftelse (Ljusdalsbygdens museum) för år 2022 (1+1)

7. Granskningsrapport gällande uppföljande granskning personal- och kompetensförsörjning. För kännedom

8. Hemställan från Östersunds kommun till samtliga aktieägare i Inlandsbanan AB om avstående hembudsförbehåll

9. Medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark. Svar

10. Medborgarförslag gällande att bevara Noresand

11. Medborgarförslag gällande ogrusad fil på gångbanor för sparkåkning med mera

12. Medborgarförslag om att Förpacknings- och tidningsinsamlingens anläggningar kompletteras med skylt med information om Åkerslunds återvinningscentral

13. Medborgarförslag gällande belysning på älvbron i Ljusdal

14. Medborgarförslag gällande arbetsscheman inom äldreomsorgen

15. Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen 2021

16. Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och omsorg 2021

17. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.