Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen. (Obs! Sändningen startar på 16:20 min.)

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 18 december 2023

1. Säkerhetschef Josefin Jarlheden och civilförsvarssamordnare John Forslund

Information om kommunens arbete med planering av civil beredskap och brottsförebyggande arbete

2. Remiss från Försvarsdepartementet gällande en modell för svensk försörjningsberedskap

3. Reglemente för krisledningsnämnden

4. Styrdokument för Civil beredskap 2023-2026

5. Risk- och sårbarhetsanalys Ljusdals kommun 2023

6. Ny vattentjänstplan enligt LAV (Lag om allmänna vattentjänster)

7. Låne- och borgensramar 2024

8. Borgensavgifter 2024

9. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommunfullmäktige på kanalplats 20. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.