Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Sändningen kan ses med alla moderna webbläsare som Chrome, Firefox, Safari med mera. Sändningen kan inte ses med Microsoft Internet Explorer, den webbläsaren är utgången och har inte stöd för de senaste teknikerna.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 30 maj 2022

1. Avsägelse från Robert Wetterqvist (SD) gällande uppdraget som ersättare i valnämnden och omsorgsnämnden. Ev fyllnadsval

2. Reglemente för ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Ljusdals kommun 2023-2026 (Arvodesbestämmelser)

3. Inbetalning av kapitalinsats Kommuninvest ekonomisk förening

4. Aktieägartillskott Inlandsbanan

5. Årsredovisning Inköp Gävleborg 2021

6. Årsredovisning Stiftelsen Närljus 2021

7. Införande av visselblåsarfunktion i Ljusdals kommun

8. Rutin Rätt till heltid- upphävande av tidigare beslut

9. Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och omsorg 2021

10. Motion från Maud Jonsson (L) gällande en lokal träbyggnadsstrategi. Svar

11. Motion från Jonny Mill med flera (LB) gällande förbättrad tillgänglighet med dörröppnare på Ljusdalshems fastigheter. Svar

12. Medborgarförslag gällande kommunalt tvätteri. Svar

13. Medborgarförslag gällande att anlägga en avloppsanläggning i byarna söder om Järvsö. Svar

14. Medborgarförslag gällande friskvårdsarbete

15. Medborgarförslag med önskemål om förbeställd lördagsbuss mellan Ramsjö och Ljusdal

16. Medborgarförslag gällande iläggningsplats för båtar vid kyrkogården i Ljusdal

17. Medborgarförslag gällande arbetsskor för vårdanställda

18. Medborgarförslag med önskemål om fler ställplatser för husbil vid Kyrksjön i Ljusdal

19. Motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande körkortsbidrag till elever vid Vård- och Omsorgscollege

20. Medborgarförslag gällande höjd budget för livsmedelsinköp

21. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas eller Digital Spegling kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommun­fullmäktige på kanalplats 160. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.