Rösta i bokbussen! - nytt projekt under valet

I samband med EU-valet testar valnämnden i Ljusdal att använda bokbussen för att ta emot förtidsröster på några få platser i kommunen.

Måndagen den 27 maj har väljare i Mellansjö, Hennan och Letsbo möjlighet att avlägga sin förtidsröst i bokbussen under dess ordinarie besök.

– Stora geografiska avstånd kan vara ett hinder för den som vill utnyttja sin rösträtt. Om det här faller väl ut planerar vi att göra röstningen mer tillgänglig på fler orter vid valet 2026, säger Roland Hamlin i valkansliet.

Syftet med försöket i år är främst att bedöma hur röstning i bokbussen praktiskt fungerar och hur lång tid det tar jämfört med ett ordinarie stopp. De erfarenheterna kommer till nytta när man skall planera turlistan till nästa val.

Förtidsröstning i bokbussen erbjuds måndag 27 maj.

  • Mellansjö 10.30 – 11.00
  • Hennan, Mosippevägen 12.30 – 12.45
  • Letsbo, Idabacken 13.00 – 13.15
  • Linblommans förskola 13.15 – 13.30