Risk för vattenbrist i länet kan påverka hushåll med egen brunn

Med anledning av SMHI:s varning för vattenbrist i små vattenmagasin i Gävleborgs län meddelar Ljusdal Energi på sin hemsida att detta kan påverka hushåll med egen brunn.

Leveransen av det kommunala dricksvattnet påverkas inte i dagsläget eftersom Ljusdal Energi till största del levererar dricksvatten från stora magasin.

Dock, vi måste vara rädda om vårt vatten!