Ring till Ljusdals kommun via Texttelefoni.se, Bildtelefoni.net eller Teletal

För att möjliggöra för personer med vissa funktionsnedsättningar att ringa på lika villkor som andra finns tre kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster: Texttelefoni.se, Bildtelefoni.net och Teletal.

  • Texttelefoni.se förmedlar samtal mellan personer som använder texttelefon och personer som använder vanlig telefon. Tjänsten ökar möjligheten för personer som är döva, hörselskadade eller har talsvårigheter att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon.
  • Tjänsten Bildtelefoni.net innebär att en teckenspråkstolk förmedlar samtal mellan teckenspråk och tal. Både den teckenspråkige och den hörande kan kontakta den samtalsförmedlande tjänsten.
  • Tjänsten Teletal innebär att en tolk, som kan tolka svårförstått tal, tolkar eller ger stöd i form av förtydligande, minnesstöd eller anteckningshjälp under telefonsamtal. Samtalet rings med en vanlig telefon och genomförs som ett trepartssamtal.

Tjänsterna tillhandahålls av Post- och telestyrelsen.