Riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret inom vård och omsorg

Kommunfullmäktige har bifallit en motion från Marie-Louise Hellström (LB) gällande att ta fram riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret för arbetstagare inom vård och omsorg.

Inom omsorgsförvaltningen finns idag en rutin där det framgår på vilket sätt kommunen kan be arbetstagare om utdrag ur belastningsregistret.