Resecentrum i Ljusdal renoveras

Resecentrums väntsal stänger tre dagar för ommålning.

Väntsalen kommer att hållas stängd 9-11 oktober då renoveringsarbete sker meddelar Ljusdalshem.