Rektorstjänsten på Slottegymnasiet är tillsatt

För två år sedan började Susanna Water Westberg sin tjänst som biträdande rektor på Slottegymnasiet. På torsdagen tackade hon ja till att bli gymnasieskolans nya rektor.

I december 2022 meddelade Slottegymnasiets dåvarande rektor Martin Olsson sin avgång. Susanna Walter Westberg fick därefter rollen som tillförordnad rektor tills dess att tjänsten som rektor för den kommunala gymnasieskolan blivit tillsatt.

Torsdagen den 29:e juni i år tackade Susanna Walter Westberg ja till tjänsten som Slottegymnasiets nya rektor. Hon tillträder den 1 juli, 2023.