React-EU Ung Nystart: För unga som blivit arbetslösa under pandemin

Coronapandemin har gjort avtryck på stora delar av samhället och bland annat lett till att många har förlorat sina jobb. Hos AME i Ljusdal har ett projekt nyligen startat som vänder sig till unga upp till 24 år. Insatserna handlar om att stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden.

- Många som jag varit i kontakt med är väldigt positiva till insatserna som projektet erbjuder. Jag ser fram emot att ta emot de första deltagarna, säger Sarah Rogström, delprojektledare.

Projekt React-EU Ung Nystart är till för unga upp till 24 år som blivit arbetslösa efter den 11 mars 2020. Den 11 mars 2020 var det datum då Världshälsoorganisationen WHO förklarade att utbrottet av covid-19 utgjorde en pandemi. Projektet finansieras med EU-medel och pågår till och med 31 mars 2023.

Kontakt

Sarah Rogström, delprojektledare
0651-76 15 12
sarah.rogstrom@ljusdal.se