Rådet för funktionshinderfrågor har testat ny ramp

Anita från RÅFF provkör bokbilens nya ramp. Foto: Signe Engblom Rolfhamre

En ny ramp ska göra bokbilen mer tillgänglig. I slutet av förra veckan testkördes rampen av Rådet för funktionshinderfrågor, RÅFF, i Ljusdals kommun.

-Den ramp som tidigare använts var för kort och för brant. Det blev svårt att köra upp på rampen med hjul på till exempel en rullator eller rullstol, berättar Ulrika Beijer, projektledare för bokbilen.

En av ledamöterna i RÅFF, som själv lever med en funktionsnedsättning, kunde vara med och prova och godkänna den nya rampen när bokbilen stod på Riotorget i Ljusdal under fredagen. Förbättringen som rampen medför gör att fler medborgare kan ta del av bokbilens utbud.

Bokbilen är att samarbete mellan Ljusdals, Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner där Hudiksvall är projektägare. Syftet med bokbilen är att enkelt kunna nå ut med litteratur och kultur till alla hörn i alla tre kommuner.