Pulshöjande träning och stresshantering på schemat för kost- och städenheten

Under två dagar har cirka 80 stycken medarbetare som arbetar inom kost- och städenheten på Ljusdals kommun fördjupat sig mer i stresshantering, ergonomi och fått möjlighet att prova på olika träningsformer.

Höstens medarbetarundersökning visade att den parametern som stack ut mest bland de anställda på kost- och städenheten på Ljusdals kommun var ”återhämtning”. Utifrån detta så gjordes en enkät för att i detalj ta fram exakt vad som skavde och som saknades enligt de anställda: stress, sömn eller för lite pulshöjande träning?

Resultatet blev två hälsodagar för de ungefär 80 anställda vid kost- och städenheten i Ljusdals kommun.

- Vi kontaktade företagshälsovården Priserva och Pacegym och byggde upp de här hälsodagarna, säger Maria Persson, verksamhetschef kost- och städ, och fortsätter:

- Det är också ett led i att minska våra sjukskrivningar.

Under två dagar har de anställda deltagit i föreläsningar om bland annat stresshantering och ergonomi. De har också testat olika träningsformer i små grupper så som yoga, styrka och kondition.