Planerad naturvårdsbränning - Klimparnas naturreservat

Tisdagen den 30 maj genomför Länsstyrelsen Gävleborg en kontrollerad naturvårdsbränning i Klimparnas naturreservat som ligger drygt 2 mil sydväst om Färila i Ljusdals kommun.

Bor du i närheten av området eller är i trakterna av Klimparnas naturreservat kan du eventuellt se eller känna lukt av brandrök. Räddningstjänst och SOS Alarm är informerad om naturvårdsbränningen.

Trafikradion kommer att kontaktas så snart bränningen är igång. Information om den planerade naturvårdsbränningen kommer att finnas kring skogsbilvägarna i området. Besökare i närheten kan uppleva rök och röklukt.

Kontakt
Ansvarig bränningsledare Länsstyrelsen Gävleborg
Andreas Wedman
Telefon: 010-225 14 55
E-post: andreas.wedman@lansstyrelsen.se