På lördags invigs projektet ”Laglig grafittivägg” vid Östernäs i Ljusdal

En grafittivägg och basketplan – det är delar av utvecklingen av Östernäsområdet i Ljusdals kommun. I helgen invigs grafittiväggen med workshop och målning.

Kulturenheten fick i uppdrag att verkställa projektet ”Laglig graffitivägg” enligt ett förslag som konstnären Charlie Granberg tagit fram. Det är en del av utvecklingen av Östernäsområdet.

Lördagen den 10 juni invigs väggen med en fest arrangerad av Kulturskolan i Ljusdal. Enheten vill förlägga kurser och verksamhet vid graffitiväggen i framtiden och förhoppningsvis utarbeta samarbeten med föreningar.

Förutom projektet så inkom ett medborgarförslag år 2022 från ett antal ungdomar i årskurs nio om byggnation av en basketplan på Östernäs. Syftet med en basketplan var att utveckla mötesplatsen vid Östernäs och på så sätt kunna erbjuda ytterligare en möjlighet till en fysisk och social aktivitet på samma ställe, som dessutom ska vara tillgänglig för alla. Nu är området för basketplanen asfalterad och på väg att färdigställas.