Övergångsställe på 60-sträckan på väg 84 mellan Ygskorset och Färila

Samhällsservicenämnden har bifallit ett medborgarförslag om övergångsställe på 60-sträckan på väg 84 mellan Ygskorset och Färila, såtillvida att ärendet sänds vidare till Länsstyrelsen Gävleborg som bedöms vara rätt beslutsinstans för frågan.

Väg 84 är statlig väg vilket innebär att det är staten, via Trafikverket, som har väghållaransvar med byggande och drift.

Ljusdals kommun bedömer att ett ökat antal övergångsställen på väg 84 mellan Ygskorset och Färila skulle öka säkerheteten. Ärendet sänds vidare till Länsstyrelsen Gävleborg.