Ordförande tackar alla som arbetat med branden norr om Tallåsen

Kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) tackar alla som har arbetat med branden norr om Tallåsen i Ljusdal.