Ommöblering på återvinningsstation för ökad säkerhet

För att förbättra säkerhetsavståndet till högspänningsledningen på järnvägen har några av återvinningsbehållarna flyttats vid en återvinningsstation längs Norra Järnvägsgatan i Ljusdal.

Återvinningsbehållarna står på kommunal mark. Förpackningsinsamlingen, eller tömningen av behållarna, utförs av återvinningsföretaget Förpacknings- och tidningsinsamlingen.