Nytt samverkansavtal visar vägen för Norra Hälsingland

Under tisdagen tog Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig ett stort steg mot ökad samverkan när de tillsammans skrev på ett avtal för gemensam planering och dimensionering för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Partnerskapet är en direkt respons på den omfattande reform som riksdagen har beslutat om, där man ställer krav på att minst tre kommuner ingår ett primärt samverkansavtal. Målet är att anpassa utbildningsutbudet bättre till arbetsmarknadens behov. Något som ska underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

— Det är bra att vi har tagit fram det här avtalet tillsammans och att vi hela tiden haft vår utgångspunkt i elevernas bästa. Jag ser det som ett startskott för samarbete inte bara inom utbildningsväsendet men också bredare. Vi står inför stora liknande utmaningar i våra kommuner, säger Adam Rydstedt (M), kommunalråd i Hudiksvall.

Henrik Estander, utbildningsnämndens ordförande i Ljusdals kommun säger att ”avtalet är ett viktigt steg”, och att ”det bästa är att vi satsat på kvalitetsutveckling tillsammans”.

— Samarbetet markerar början på en ny era för våra kommuner, där vi genom gemensamma insatser kan skapa bättre förutsättningar för våra elever och vuxenstuderande. Vi ser fram emot de positiva förändringar och framsteg som detta partnerskap kommer att medföra, säger han.

Tor Tolander (M), ordförande i Nordanstigs utbildningsutskott betonar betydelsen av långsiktigt samarbete:

— Vi känner oss väldigt bekväma i det här sammanhanget - norra Hälsingland. Våra kommuner står inför samma utmaningar och samma lösningar. Därför känns det oerhört tryggt att vi skriver på detta tillsammans. Vi kommer ha nytta av det här under lång tid.

Reformen syftar till att öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå och yrkesinriktad utbildning i den kommunala vuxenutbildningen. Genom att väva in arbetsmarknadens behov i större utsträckning vid beslut om utbildningsutbudet, kan man skapa bättre förutsättningar för våra elever och vuxenstuderande att etablera sig på arbetsmarknaden. Samarbetet mellan kommunerna är ett konkret steg mot att uppfylla dessa mål.

Från vänster: Tor Tolander (M), Ordförande i Nordanstigs utbildningsutskott, Adam Rydstedt (M), kommunalråd Hudiksvalls kommun, Henrik Estander, utbildningsnämndens ordförande i Ljusdals kommun .