Nytt naturreservat i Ljusdals kommun

Länsstyrelsen har beslutat att bilda Brassbergets naturreservat i Ljusdals kommun.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län skriver i ett beslut att myndigheten sedan flera år tillbaka har arbetat med att skydda området Brassberget som naturreservat genom att slå ihop det ursprungliga Brassbergets naturreservat, Norra Brassbergets naturreservat samt ytterligare tre områden till ett naturreservat.

I mars 2023 skickades ett förslag till beslut ut på remiss. Länsstyrelsen har därefter bearbetat de synpunkter som kom in, och beslut om att bilda Brassbergets naturreservat har nu tagits.

Se naturkartan för mer information om kommunens nya naturreservat: