Nya satsningar tillsammans med Skolverket 

Ljusdals kommun inleder ett samarbete med Skolverket för att stärka förmågan att erbjuda barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska, en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.

- Nu gör vi en satsning på helheten, vi satsar från förskola till vuxenutbildning, säger Carina Bryngelsson, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

På uppdrag av regeringen har Skolverket rangordnat Sveriges alla kommuner för att se var i landet behoven bedöms vara störst. Hittills har 102 huvudmän tagit del av riktade insatser och i år tillkommer elva stycken varav Ljusdal är en.

- Detta är inte bara en utbildningsfråga, utan även en demokratifråga. Alla barn och elever ska få den jämlika utbildning de har rätt till, säger Carina Bryngelsson.

Arbetet ska leda till att målgruppernas kunskaper förbättras om nyanlända och flerspråkiga barns och elevers förutsättningar och behov. Dessutom förbättras kunskapen om förskolans och skolans skyldigheter gentemot dessa grupper. Insatserna ger bättre verktyg för att öka kvaliteten på undervisningen och bedömningen av elevernas kunskaper.

- Det är viktigt med tidiga insatser för att främja tillexempel språkutvecklingen. Det här arbetet är ett stort steg mot målet att alla barn och elever ska lyckas i skolan, säger Henrik Estander, utbildningsnämndens ordförande.

Skolverket rapporterar även att behovet av insatser som t.ex. rör ledarskap, organisering och långsiktig planering av skolutvecklingsarbetet är fortsatt stort hos huvudmännen.

De riktade insatserna i projektet går helt i linje med utbildningsnämndens och förvaltningens arbete, avslutar Henrik Estander.

Projektet är treårigt och varar till vårterminen 2026.