Nu sopas gatorna i Ljusdals kommun

Med våren kommer även nysopade gator. Ljusdals kommuns Gata/park-avdelning har påbörjat arbetet med att städa upp efter vinterns halkbekämpning.

Under måndagen påbörjades sopningen av kommunens gator, och först ut var bland annat gångstråket runt Kyrksjön i Ljusdal.

- Vi börjar grovsopningen i Ljusdal därefter blir det byarna utanför, säger Kim Magnusson, administratör på Gata/park-avdelningen.

I dagsläget går det inte att säga exakt vilka datum det ska sopas vid de olika gatorna, eller byarna.

- Då vi vattnar samtidigt som vi sopar så kan vi endast sopa när det är plusgrader både dag och natt. Om det kommer ett dygn med minusgrader blir det paus i sopningen, säger hon.

Något som däremot är helt spikat är slutdatumet.

- Det ska vara sopat och klart 1 juni, säger Kim Magnusson.